Home/Kenmerk: Culemborg

Portretfoto van de heer de Lange voor het Elk levensboek

Voor een portretfoto van mijnheer de Lange ben ik dinsdag j.l. bij deze heer de Lange op bezoek geweest. De ontvangst was warm. De heer de Lange stond samen met zijn vrijwilligerster Monique Groenewoud in de deuropening op mij te wachten. Er werd thee gezet en een koekje werd mij aangeboden. Mijnheer de Lange is [...]

Portretfoto van een oudere

Vorig jaar ging ik bij mijn moeder op bezoek in het Elisabethhof verpleeghuis in Culemborg. Mijn moeder leed aan Alzheimer en heeft haar laatste jaren in het verpleeghuis doorgebracht. Overdags werd zij opgevangen door heel lieve verzorgsters op het hofje, een soort dagverblijf. Mijn moeder wilde ik een keer mooi portretteren tijdens haar bezoek aan [...]